Kanske

20.11.2018 kl. 18:02

"Risken finns att denna historia återupprepar sig. Men jag försöker att leva i nuet, Jag är här, jag är nu. Allting kommer att gå bra. Det är ingenting som tyder på att det kommer upprepa sig."

Kanske det var så. Att det skulle bli en självuppfyllande profetia.

Kanske var det slumpen.

Kanske var det undermedicinering.

Kanske var det stress.

Kanske var det årstiden.

Kanske var det inbillning. 

Kanske var det dags nu, efter att ha varit stabil i över ett halvt år. 

Kanske var det någonting helt annat.

Jag kan inte svara. Inte nu. Jag har inte svaren, vilket gör mig väldigt frustrerad. Jag önskar så att jag kunde förklara för människor varför det just går som det går. Men på samma sätt som att jag inte kan förklara varför jag blev manisk, så kan jag inte heller förklara varför jag känner mig deprimerad. Kanske svaren finns där. Kanske. Men ännu hittar jag dem inte. 

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Ord. Ologiska klokheter. Poesi. Dikt. Rytm. Musik. Meningar. Texter
Alla dessa ord beskriver den här sidan ganska väl. 
Ung vuxen i ordens egna värld.

#fuckpsykiskohälsa